Steg för steg planering fram till öppning

Det tar tid att starta företag. Beroende på faktorer som lokal och finansiering kan processen ta allt mellan 3 och 9 månader. Men även om det tar tid är det viktigt att ha en tydlig process med steg att följa för att veta vart man är i processen och vad man skall göra här och nu.

En utvecklande process

Att starta företag är ett stort steg i livet och det.

10 steg till öppning

såhär kan processen se ut från och med idag till öppning av din egna fit20-studio

  1. Kontakta oss
  2. Inledande telefon/skype möte
  3. Första fysiskt möte
  4. Sekretessavtal
  5. Ta emot informationsmaterial
  6. Telefon/skype möte
  7. Andra fysiskt möte
  8. Skriva avtal o ordna finansiering
  9. Starta utbildning o leta lokal
  10. Invigning


Om du vill starta processen mot en egen studio är det bara att höra av dig.


If you want to know more then fill in your details below or call directly on

+64 (0)21 02 65 28 19