Franchisefinansiering

Det krävs kapital för att starta en verksamhet. I vårt fall handlar det om ca 1 miljon kr för att täcka investering i maskiner, lokal och driftskapital. Ca 200 tkr av detta behöver vara egen insats från dig, resten går att finansiera via bank, leasing och Almi.

Låga omkostnader

Minst lika viktigt som att nå en bra försäljning/inkomst är det att hålla nere sina löpande kostnader. Det tar tid att bygga upp ett företag och genom att hålla igen på utgifterna skapas rätt förutsättningar för att nå långsiktig framgång.

Bevisad framgång

fit20 är en internationellt framgångsrik franchisekedja. fit20 Sverige drivs av erfarna företagare med goda kontakter med banker och hyresvärdar. Vi erbjuder oss att använda våra kontakter i branschen för att hjälpa dig få en bra finansiering och rätt villkor i dina avtal med hyresvärd och andra leverantörer.


If you want to know more then fill in your details below or call directly on

+64 (0)21 02 65 28 19