fit20 Akademin

För att komma igång som franchisetagare behöver du genomgå vår utbildning. Det innebär att du kommer till vår studio i Kungsbacka strax söder om Göteborg för att träna tillsammans med oss. Vi lär dig generera leads till din verksamhet, genomföra provträningar och driva ett företag.

Onlineträning

Det finns också en hel online del av utbildningen som du kan genomföra hemifrån. Här lär du dig om de olika träningsmaskinerna och vilka hälsorisker som finns med att träna, så att vi inte låter en person med potentiell hälsorisk träna hos oss om det inte är helt säkert att göra det.

Onlineträningen kan du alltid gå tillbaka till vilket innebär att du hela tiden har ett bibliotek av kunskap tillgängligt oavsett var du befinner dig.

Masterclass

fit20 har funnits över 10 år nu vilket innebär att det finns fantastisk kunskap ackumulerad i företaget och hos våra franchisetagare. För att sprida den kunskapen arrangeras årligen masterclasses där erfarna franchisetagare träffas för att dela erfarenheter med varandra.


If you want to know more then fill in your details below or call directly on

+64 (0)21 02 65 28 19